U kunt ons bereiken via de servicedesk:
T 033-2035097
E servicedesk@ihw.nl

Ervaart u problemen of heeft u vragen over de werking, dan kunt u deze doorzetten aan ons via servicedesk@ihw.nl. Wanneer het een probleem betreft, ontvangen wij graag van u informatie over de datum/tijd van constatering, het scherm waarin het probleem optreedt, de actie(s) die leiden tot het probleem, wat er gebeurt, wat u had verwacht dat er zou gebeuren en als laatste of u bij herhaling hetzelfde probleem ervaart.

Voor informatie over het Informatiehuis Water zie http://www.informatiehuiswater.nl/

Foto Willem Kolvoort